Kjøp av tjenester

Kjøp av tjenester

Vi tar oppdrag for kommuner og bedrifter som ikke har tilgjengelig psykologtjenester. Dette kan være oppdrag som beskrevet i boksen tjenester eller andre psykologtjenester. Kommunale tjenester kan ta kontakt for å drøfte problemstilling og bestilling.