Anne Berit Asphjell

E-post: aba@opsy.no
Mobil: 478 64 860

Anne Berit Asphjell er utdannet psykolog ved NTNU i 2007, er spesialist i klinisk voksenpsykologi og er utdannet som barnefaglig sakkyndig i regi Norsk Psykologforening. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne fra spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Beate Napsøy Larsen

E-post: bnl@opsy.no
 Mobil: 930 52 050

Beate Napsøy Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 1996 og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og familier fra spesialisthelsetjenesten, arbeid i kommune og Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hun har også erfaring fra terapeutisk arbeid med voksne. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Marte Hoston Stiklestad

E-post: mhs@opsy.no
Mobil: 951 86 778

Marte Hoston Stiklestad er utdannet sykepleier ved HINT 2000. Hun er utdannet helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier ved HIST og kognitiv terapeut ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Hun har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom og voksne i kommunal sektor, samt erfaring fra somatikk i spesialisthelsetjenesten. Hun jobber i tillegg som lektor ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.