Anne Berit Asphjell

E-post: aba@opsy.no
Mobil: 478 64 860

Anne Berit Asphjell er utdannet psykolog ved NTNU i 2007, er spesialist i klinisk voksenpsykologi og er utdannet som barnefaglig sakkyndig i regi Norsk Psykologforening. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne fra spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Beate Napsøy Larsen

E-post: bnl@opsy.no
 Mobil: 930 52 050

Beate Napsøy Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 1996 og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og familier fra spesialisthelsetjenesten, arbeid i kommune og Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hun har også erfaring fra terapeutisk arbeid med voksne. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Karen Wormdal Christiansen

E-post: kwc@opsy.no
 Mobil: 975 48 154 

Karen Wormdal Christiansen er utdannet lege ved NTNU i 2007, og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge, familier og voksne fra spesialisthelsetjenesten, samt erfaring fra somatikk i kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten. Hun er utdannet psykodynamisk psykoterapeut ved RKBU. Karen har bred erfaring med veiledning og konsultasjoner. Hun jobber i tillegg som overlege ved St. Olavs Hospital.

Renate Buhaug Sjaastad

E-post: rbs@opsy.no
Mobil: 918 21 639

Renate er utdannet barnevernspedagog fra HIST i 2002 og utdannet familieterapeut med mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole i 2013. Hun er godkjent som klinisk barnevernspedagog, samt godkjent veileder for barnevernspedagoger og familieterapeuter. Renate er sertifisert traumeterapeut i TF-CBT og er under et sertifiseringsforløp som traumeterapeut i EMDR. Hun har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn, unge, foreldre, familieterapi, sorgstøttetilbud, foreldrekurs, veiledning, samt konsultasjonsteam. Renate jobber i tillegg som familieterapeut på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.