Barnevern

Barnevern

Orkland Psykologsenter tilbyr følgende tjenester til Barneverntjenester. 

Tjenestene tilbys av psykologspesialistene Beate Napsøy Larsen, Anne Berit Asphjell og klinisk spesialist i familieterapi Renate Buhaug Sjaastad.

Kartlegging/Utredning 

Kartlegge/utrede barnets utvikling og omsorgsbehov. Vi har utredningskompetanse på sped-/småbarn og skolebarn/ungdom 

 • Spedbarnets tilstand (ADBB, NBO) 
 • Barnets utviklingshistorie 
 • Barnets utviklingsstatus/Helse 
 • Barnets omsorgsbehov 
 • Barnets Nettverk 

Kartlegge/utrede foreldre/omsorgspersoner 

 • Psykisk helse 
 • Funksjonsnivå 
 • Omsorgsevne  
 • Nettverk 

Kartlegge samspill/samværsevne 

 • Metodisk kartlegging/analyse av samspill (styrke- og risikofaktorer) 

(Marschak Interaskjonsmetode -MIM, CARE-index, Crowellprosedyren, Dyadic Parent-Child Interaction Coding System – DPICS) 

Tiltak/Hjelpetiltak 

Foreldreveiledning 

 • Circle of Security –Parent (COS-P) foreldreveiledning (Trygghetssirkelen) 
 • Mentaliseringsbasert foreldreveiledning 
 • Emosjonsfokusert foreldreveiledning 
 • Samtalebasert foreldreveiledning 

Metodisk Samspillsveiledning

 • Videobasert samspillsveilening  
 • PCIT (Parent- Child Interaction Therapy)  
 • MIM- veiledning

Faglig veiledning innen bekymringsfull og/ eller skadelig seksuell atferd (SSA)

Sakkyndig utredning

Psykologspesialistene gjennomfører sakkyndige utredninger etter mandat fra barneverntjenesten. Forespørsel kan rettes direkte til en av psykologspesialistene.