Våre tjenester

Våre tjenester

Terapi voksne

Det kan være mange grunner til å gå til psykolog. Noen ganger er livet tyngre. Vi opplever alle perioder i livet hvor vi har det mer krevende. Det kan være ting som har skjedd, endringer i arbeid-eller familiesituasjon, vansker i nære relasjoner, bekymringer, fysiske plager, angst, depresjon eller traumer som gjør at du står fast, eller ikke får den oversikt du trenger for å komme deg videre. Rask tilgang til psykologhjelp kan bidra til å redusere plager og forebygge senere vansker. For enkelte vil en eller noen få slike samtaler være tilstrekkelig hjelp til at en kan snu en vanskelig situasjon, og for andre er det starten på et mer langvarig samarbeid.

Det finner mange ulike terapeutiske metoder og teknikker. Hos oss vil vi tilpasse valg av metode etter hva du trenger og ønsker. Det viktigste er at du kjenner trygghet og tillit til din psykolog. Felles for alle metoder er at du skal oppleve å få det bedre med deg selv og i relasjon til familie og i andre relasjoner.

Vil tilbyr også parsamtaler for kjærester, samboer og ektefeller. Alle par opplever utfordringer, gjentagende konflikter og vansker i forholdet. Om man som par kjenner på at en strever med å håndtere disse utfordringene selv kan det å gå i parterapi være til god hjelp.

Terapi barn, unge og familier

Vi har i all behandling av barn og unge fokus på familien som helhet, og styrking av relasjonen mellom barnet og de voksne. Vi har erfaring med en rekke ulike utfordringer og vansker knyttet til barndom og oppvekst som gir oss kompetanse, bredde og dybde til å gi kvalifisert hjelp ved komplekse vansker. Foreldre henvender seg ofte med bekymring for ulike problemstillinger. Terapi handler om tillit, og det kan gjøre vondt både å spørre om og motta hjelp. Vi bestreber oss derfor på lage rammer som skaper den nødvendige trygghet for barn, unge og deres foreldre som søker hjelp hos oss.

Vi gjennomfører alltid en vurderingssamtale før vi starter behandlingen. I denne samtalen kartlegges hva en ønsker hjelp til, gis råd om hvordan håndtere situasjonen og hva vi eller andre kan bidra med videre. For noen familier er en eller noen få slike samtale tilstrekkelig hjelp til at en kan snu en vanskelig situasjon, og for andre er det starten på et mer langvarig samarbeid.

For barn (0-12 år) anbefaler vi foreldre å komme alene til vurderingssamtalen. Tenåringsforeldre tar som regel ungdommen med til første samtale, og noen eldre ungdommer kommer alene.

Ungdom har krav på taushetsplikt når de snakker alene med psykolog. Foreldre er likevel en viktig og nødvendig samarbeidspartner, og vi vektlegger å finne gode løsninger slik at vi kan håndtere både taushetsplikt og samarbeid. Psykologen har i noen sammenhenger opplysningsplikt og meldeplikt som er regulert i ulike lovverk.

Noen ganger vil vi også anbefale foreldrene å delta på foreldrestøttende veiledningsgrupper eller kurs. Vi tilbyr ulike former for slike foreldrestøttende grupper-/kurs som du/dere får høre mer om etter første samtale.

Videokonsultasjon

Om du ikke har anledning til å møte på vårt kontor tilbyr vi konsultasjon via video.

Faglig veiledning og Undervisning

Vi tilbyr psykologfaglig veiledning og undervisning til andre fagfolk i offentlige eller private tjenester. Veiledning kan være både individuell veiledning eller til faggrupper. Slike tjenester ber vi om å bli kontaktet for en samtale om, slik at vi sammen kan komme fram til et eventuelt tilbud som passer dere som ønsker dette.

Sakkyndigarbeid/Utredningsarbeid

Vi tilbyr også ulike typer utredning, kartlegging og sakkyndighetsarbeid etter ulike lovverk. Oppdrag som dette ber vi om å bli kontaktet om for en samtale. Da kan vi sammen komme fram til om vi kan tilby en tjeneste som passer oppdragsgivers mandat til oss.

Rett på kommunale tjenester

Noen kommuner har ikke alle tjenester som innbyggerne har en lovfestet rett til ut ifra ulike lovverk. Som innbygger kan du snakke med din kommune om det tilbudet du ber om på vegne av deg selv eller dine barn kan kjøpes av den kommunen du er bosatt i. Kommunene kan da ta kontakt med oss slik det er beskrevet i boksen “Kjøp av tjenester fra andre”.

Bedrifter

Vi tar oppdrag for bedrifter som ikke har tilgjengelige psykologtjenester. Ta kontakt for å drøfte problemstilling og bestilling