Medarbeidere

Medarbeidere

Våre medarbeidere

Orkland psykologsenter er en privat helsetjeneste. Alle er velkomne til å ta kontakt og søke hjelp hos oss. All informasjon vi mottar om deg eller andre er omfattet av vår taushetsplikt. Psykologene, sykepleierne og psykiater hos oss er autoriserte av Statens Helsetilsyn, og er medlem av Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund eller Legeforeningen. Vi er dermed underlagt både lov om helsepersonell og de etiske retningslinjer til våre respektive fagforeninger. Det innebærer at vi har forpliktet oss til å arbeide i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klientene. En eventuell klage på psykologers, sykepleieres eller psykiaters yrkesutøvelse kan rettes til Helsetilsynet eller til Norsk Psykologforening, Norsk sykepleierforbund eller Legeforeningen.

Beate Napsøy Larsen

Napsøy Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 1996 og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og familier fra spesialisthelsetjenesten, arbeid i kommune og Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hun har også erfaring fra terapeutisk arbeid med voksne. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Anne Berit Asphjell

Berit Asphjell er utdannet psykolog ved NTNU i 2007, er spesialist i klinisk voksenpsykologi og er utdannet som barnefaglig sakkyndig i regi Norsk Psykologforening. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne fra spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Marte Hoston Stiklestad

Marte Hoston Stiklestad er utdannet sykepleier ved HINT 2000. Hun er utdannet helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier ved HIST og kognitiv terapeut ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Hun har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom og voksne i kommunal sektor, samt erfaring fra somatikk i spesialisthelsetjenesten. Hun jobber i tillegg som lektor ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Jannicke Bråthen

Jannicke Bråthen er utdannet sykepleier fra HIST i 2004. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier fra HIST og kognitiv terapeut fra Norsk forening for kognitiv terapi. Hun har også studert emnet lederutvikling og organisasjonsendring ved NTNU, samt emnene Helserett, juridisk metode og forvaltningsrett ved NTNU.  Hun har bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten – psykisk helsevern, samt psykisk helse i kommunehelsetjenesten. Hun har bred erfaring med konsultasjoner, veiledning og undervisning. Hun jobber i tillegg ved Nidelv DPS – poliklinikk.  

Karen Wormdal Christiansen

Karen Wormdal Christiansen er utdannet lege ved NTNU i 2007, og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge, familier og voksne fra spesialisthelsetjenesten, samt erfaring fra somatikk i kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten. Hun er utdannet psykodynamisk psykoterapeut ved RKBU. Karen har bred erfaring med veiledning og konsultasjoner. Hun jobber i tillegg som overlege ved St. Olavs Hospital.

Renate Buhaug Sjaastad

Renate er utdannet barnevernspedagog fra HIST i 2002 og utdannet familieterapeut med mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole i 2013. Hun er godkjent som klinisk barnevernspedagog, samt godkjent veileder for barnevernspedagoger og familieterapeuter. Renate er sertifisert traumeterapeut i TF-CBT og er under et sertifiseringsforløp som traumeterapeut i EMDR. Hun har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn, unge, foreldre, familieterapi, sorgstøttetilbud, foreldrekurs, veiledning, samt konsultasjonsteam. Renate jobber i tillegg som familieterapeut på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.l.