Psykologene

Psykologene

Våre psykologer

Orkland psykologsenter er en privat psykologtjeneste. Alle er velkommen til å ta kontakt og søke hjelp hos oss. All informasjon vi mottar om deg eller andre er omfattet av vår taushetsplikt. Psykologene hos oss er autoriserte av Statens Helsetilsyn, og er medlem av Norsk Psykologforening (NPF), og er dermed underlagt både lov om helsepersonell og de etiske retningslinjer til Norsk psykologforening.  Det innebærer at vi har forpliktet oss til å arbeide i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klientene. En eventuell klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Helsetilsynet eller til Norsk Psykologforening

Beate Napsøy Larsen

Napsøy Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 1996 og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og familier fra spesialisthelsetjenesten, arbeid i kommune og Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hun har også erfaring fra terapeutisk arbeid med voksne. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Anne Berit Asphjell

Berit Asphjell er utdannet psykolog ved NTNU i 2007, er spesialist i klinisk voksenpsykologi og er utdannet som barnefaglig sakkyndig i regi Norsk Psykologforening. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne fra spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Marte Hoston Stiklestad

Marte Hoston Stiklestad er utdannet sykepleier ved HINT 2000. Hun er utdannet helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier ved HIST og kognitiv terapeut ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Hun har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom og voksne i kommunal sektor, samt erfaring fra somatikk i spesialisthelsetjenesten. Hun jobber i tillegg som lektor ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.