Medarbeidere

Medarbeidere

Våre medarbeidere

Orkland psykologsenter er en privat helsetjeneste. Alle er velkomne til å ta kontakt og søke hjelp hos oss. All informasjon vi mottar om deg eller andre er omfattet av vår taushetsplikt. Psykologene, sykepleierne og psykiater hos oss er autoriserte av Statens Helsetilsyn, og er medlem av Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund eller Legeforeningen. Vi er dermed underlagt både lov om helsepersonell og de etiske retningslinjer til våre respektive fagforeninger. Det innebærer at vi har forpliktet oss til å arbeide i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klientene. En eventuell klage på psykologers, sykepleieres eller psykiaters yrkesutøvelse kan rettes til Helsetilsynet eller til Norsk Psykologforening, Norsk sykepleierforbund eller Legeforeningen.

Beate Napsøy Larsen

Beate Napsøy Larsen er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø i 1996 og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og familier fra spesialisthelsetjenesten, arbeid i kommune og Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hun jobber også som sakkyndig i saker som omhandler barn og familier. Hun har videre også erfaring med utredning og terapeutisk arbeid med voksne i spesialisthelsetjenesten. Hun har et helhetlig perspektiv på fysisk og psykisk helse og har de senere år utdannet seg til Yogalærer. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning både på individuelt nivå og gruppenivå.

Anne Berit Asphjell

Anne Berit Asphjell er utdannet psykolog ved NTNU i 2007 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Har utdanning i bufferkurs for par. Hun er utdannet som barnefaglig sakkyndig i regi Norsk Psykologforening og tar oppdrag for barnevern, tingrett og barneverns- og helsenemnda. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne fra spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor. Hun har i tillegg bred erfaring med veiledning, konsultasjon og undervisning.

Karen Wormdal Christiansen

Karen Wormdal Christiansen er utdannet lege ved NTNU i 2007, og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring fra arbeid med barn, unge, familier og voksne fra spesialisthelsetjenesten, samt erfaring fra somatikk i kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten. Hun er utdannet psykodynamisk psykoterapeut ved RKBU. Karen har bred erfaring med veiledning, konsultasjoner og medisinering. Hun jobber også som fagkyndig meddommer.

Renate Buhaug Sjaastad

Renate Buhaug Sjaastad er familieterapeut og traumeterapeut. Hun har bakgrunn som barnevernspedagog fra HIST i 2002, og fullførte mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmet Høgskole i 2013. Renate er sertifisert traumeterapeut for barn og voksne i EMDR og TF-CBT. I tillegg til familieterapi, parsamtaler og foreldreveiledning, har hun bred erfaring fra arbeid med sorgstøttetilbud til både barn og voksne. Renate jobber også som familieterapeut på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.