Priser

Priser

Individualterapi:
45 minutter1.250,-
90 minutter2.000,-

Par- og familieterapi:
45 minutter1.250,-
90 minutter2.400,-
Terapi og kurs i gruppe:
Pr. per time pr person450,-
Tillegg per time for avtale etter kl. 17:00 150,-
For andre oppdrag:
Offentlige instanser, næringsliv, private bedrifter, sakkyndige oppdrag, veiledning etc.Etter avtale

Avbestilling av må skje i kontortid 8.00-16.00, senest 24 timer i forkant. Timer som avbestilles for sent medfører gebyr pr time (750,-).


Vi er et helt privat tilbud, uten refusjon fra det offentlige. Det kan være mange årsaker til å søke hjelp utenfor det offentlige på tross av at kostnadene er høyere. Noen er opptatt av at de ønsker hjelp utover det som tilbys offentlig, enten med tanke på terapeutiske tilnærminger, ventetider, intensitet eller varighet av kontakten. Andre igjen ønsker selv å bestemme hvilken psykolog de vil gå til, og vil møte oss for en vurderingssamtale før de bestemmer seg.

Har du sjekket din forsikring? Noen private helseforsikringer dekker behandling hos psykolog, sjekk om din forsikring dekker dette.